Avdeling Trøndelag

AVDELING TRØNDELAG:


https://www.facebook.com/groups/192439920791378/

Mail: trondelag@rottweiler.no

Leder: Frode Hultgren
tlf: 92603707
Sekretær: Kari Marte Olsen
tlf: 92837911
Kasserer: Anna S. Nilsen
tlf: 45250951
Styremedlem: Frode Sandstad
tlf: 48306040
Styremedlem: Elisabeth Martinsen
tlf: 40382260

Varamedlem: Morten Ludvigsen
tlf: 91691443
Varamedlem: Gudrun Haave
tlf: 90112245

Rull til toppen