Arbeidsinstrukser for komitéer og RIK-ansvarlig

Styret i Norsk Rottweilerklubb har publisert arbeidsinstrukser for fagkomitéene og RIK-ansvarlig. Detaljene finnes under «Om klubben > Lover og regler for Norsk Rottweilerklubb». Velg aktuell link under denne linken.

Arbeidsinstrukser for komitéer og RIK-ansvarlig
Rull til toppen