Årsberetning for 2014 til NRK

Generalforsamlingen til Norsk Rottweilerklubb holdes lørdag 21/3. Det er 2 arrangement på samme dag. kl. 1100 starter en ekstraordinær generalforsamling som skal velge leder og kasserer. Denne er nødvendig fordi disse vervene ble ledige etter fristen for å foreslå nye kandidater. Kl. 1200 starter den ordinære generalforsamlingen. På linken under ligger årsberetningen til NRK for 2014. Dokumentet er også sendt på mail til alle som har registrert den i DogWeb.

Årsberetning Norsk Rottweilerklubb 2014

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen publiseres umiddelbart etter at fristen for å foreslå kandidater til leder- og kasserervervet er ute (6/3).

Årsberetning for 2014 til NRK
Rull til toppen