Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2013 m/saksdokmenter

Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tid: Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00. Vi ber om at deltagerne kommer tidlig for å bli registrert
Sted: Best Western Hotell, Leto Hallen, Koloniveien 2072 Dal

NB! Det må ved inngangen fremlegges kvittering for betalt medlemskap for 2013. Husk å ta med sakspapirene.

Sakspapirene er styrets årsberetning, endringsforslag fra medlemmer, endringsforslag fra styret og kandidater til verv som er på valg. Hele årsberetningen for 2012 kan leses her.

Vi ønsker alle velkommen til en god og saklig debatt.

Hovedstyret.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2013 m/saksdokmenter
Rull til toppen