Championatregler og stor-cert for rottweilere

Styret i Norsk Rottweilerklubb besluttet i desember at stor-cert skulle fjernes fra championatreglene for klubben fra og med 2015. Dette er i samsvar med beslutning på NKK’s representatskapsmøte i 2013, som fjernet det for alle raser, og 2014, som gir raseklubbene mulighet til å velge. Begrunnelsen til styret er at brukskravet er et langt mer virkningsfullt verktøy for å styre rasens utvikling, og at det slår inn på et lavere nivå enn stor-certet for championater. Dugeligheten til hundene avgjøres ikke av om de har fått cert på en utstilling til NKK, men om hunden er bruksmerittert. NKK har for kort tid siden kommet med nye presiseringer rundt dette spørsmålet. Nå hevder NKK at det må besluttes av generalforsamlingen i raseklubbene, og at det tidligst vil gjelde fra 2016. Styret vil fortsette dialogen med NKK rundt dette temaet.

Det er allerede hunder som er berørt av denne beslutningen. Styret beklager at dette kan medføre usikkerhet for de berørte.

Championatregler og stor-cert for rottweilere
Rull til toppen