Elektronisk distribuering av Rottweilerpost og GF-dokumenter

Ved forrige ekstraordinære generalforsamling ble det bestemt at elektronisk distribuering av informasjon fra klubben skulle iverksettes. Årsaken var at det aller meste av inntektene fra medlemskontingenten tidligere har gått med til å sende ut papirer til medlemmene. Da blir det lite penger igjen til å arrangere aktiviteter for medlemmene.

For at det skal fungere krever det at klubbens medlemmer registrerer sin mailadresse på sine respektive profiler på DogWeb. Basert på de opplysningene kan klubben holde medlemmene oppdaterte, og sende ut informasjon til dem. Eksempelvis årsberetning og saksdokumenter til forestående generalforsamling.

De medlemmene som ikke har mailadresse, eller som av andre årsaker spesifikk ønsker å få papirene sendt i posten, kan ta kontakt med klubbens representanter og be om at dokumenter sendes til dem som brev.

Elektronisk distribuering av Rottweilerpost og GF-dokumenter
Rull til toppen