Endringer i lov om hundehold

Hovedstyret i Norsk Rottweilerklubb har sammen med avlsrådet og mentalkomiteen skrevet et høringssvar til den nye hundeloven. Vi savner fremdeles forsterket rettssikkerhet for våre hunder, og liker ikke at politiet får mer «makt». Vi ønsker å få på plass en liste over godkjente, kompetente sakkyndig som vil bli brukt av staten i de sakene som omhandler hund. Vi savner spesifisering på flere paragrafer. Likevel ser vi positivt på at det, forhåpentligvis, kommer kompetansekrav til hundeeier. Vi ønsker å se alle hunder bli behandlet likt, uansett rase, blanding eller nytteverdi.

Vedlagt er Norsk Rottweilerklubbshøringssvar:

HØRINGSSVAR FRA NORSK ROTTWEILERKLUBB VEDRØRENDE NY HUNDELOV

Endringer i lov om hundehold
Rull til toppen