Forskningsoppgave om drektige tisper

Lyst til å bidra til forskningsoppgave? Er du eier av drektig tispe?

Prosjektets formål: Dette er en fordypningsoppgave for veterinærstudenter som tar sikte på å etablere normalverdier for utvalgte blodanalyser hos friske tisper i siste tredjedel av drektigheten og sammenligne disse med normalverdier hos friske hunder.

For å kunne gjennomføre prosjektet ønsker vi å komme i kontakt med eiere av drektige tisper. Deltakelse i undersøkelsen innebærer å besvare et kort spørreskjema, uttak av en blodprøve fra tispa i siste del av drektigheten samt bli kontaktet én gang etter valping slik at vi vet fødselsresultatet. Dersom blodprøven som tas i siste del av drektigheten skulle vise resultater forenlig med sykdom vil eier bli kontaktet.

Hvordan? Blodprøven tas uten sedasjon («beroligende») og uten påkjenning for hunden fra en blodåre på et ben. Spørreskjemaet besvares av eier samtidig eller senere over telefon. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert ved publisering.

Når? Etter avtale enten på dagtid eller kveld (inkl. helg).
Hvor? Smådyrklinikken ved Veterinærhøgskolen eller ved Lillestrøm Dyreklinikk. Hjemmebesøk er også mulig.

Faglig ansvarlig for prosjektet: 1. amanuensis Vibeke Rootwelt ved seksjon for smådyrsykdommer, Veterinærhøgskolen og professor Stein Istre Thoresen ved seksjon for klinisk patologi, Veterinærhøgskolen.

Interessert? For mer informasjon og evt. avtale, ta kontakt på mail eller mobil. Eiere som deltar i prosjektet vil som takk for bidraget kunne kontakte 1. amanuensis Vibeke Rootwelt (dr.med.vet, europeisk spesialist i reproduksjon) på mobil etter prøvetaking og fram til etter valping for råd og veiledning.

Kontakt:

Ellen Lovise Bjørheim Lye
Mobil: 92 66 24 04
E-post: ellen.lovise.bjorheim.lye@nmbu.no

Kristin Sem
Mobil: 41 45 82 56
E-post: kristin.sem@nmbu.no

Sakset fra facebooksiden til NKK.

Forskningsoppgave om drektige tisper
Rull til toppen