Generalforsamling i NRK, ny dato: 13/4

Norsk Rottweilerklubb inviterer til Generalforsamling
Dato: 13.04.2013, Tid: kl 12.00
Sted: Lokalene til Norsk Kennel Klubb
Adr: Nils Hansensvei 20, Bryn, 0667 Oslo
Saker til GF må være inne 27 februar 2013. Om du sender forslag på mail, HUSK Å BE OM LESEBEKREFTELSE
Forslag sendes: Norsk Rottweiler klubb. PB 6732 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Eller mail: nrk@rottweiler.no
Sett av datoen og hele dagen allerede nå

Bakgrunn

Styret har vedtatt å avlyse den varslete Generalforsamlingen (GF) den 2. mars. Grunnen er at det har kommet for en dag at klubben har hatt manglende postrutiner og det er usikkerhet om at alle forslag til generalforsamlingen er mottatt. Det viser seg også vanskelig å fremskaffe alle opplysninger som skal følge innkallingen. Vi har derfor bestemt og isteden å avholde ekstraordinær Generalforsamling lørdag 13. april med saksliste og agenda som for en ordinær Generalforsamling.

For at vi skal være sikker på at vi får med alle forslag har vi satt frist for å bekrefte rettidig innsendte forslag til 27.februar. Valgkomiteens frist for å avgi sin innstilling til Hovedstyret er 15 dager etter denne frist (14.mars).

Alle forslag til Valgkomiteen (VK) bes sendt med kopi til Hovedstyret slik at vi er sikker på at alle forslag kommer med. Husk at kandidater til valget skal være forespurt og sagt seg villig.

Saksdokumenter vil bli tilgjengelig for nedlastning fra klubbens hjemmeside innenfor gjeldende frist for ordinær GF senest 4 uker før 13. april.

De medlemmer som ikke har adgang til klubbens hjemmeside kan få saksdokumentene tilsendt enten ved å ta kontakt på klubbens E-post nrk@rottweiler.no eller kontakte klubbens fungerende leder på telefon: 958 13 126.

Alle som må få dette tilsendt pr post, må umiddelbart informere styret om dette!!!!!

Styret beklager dersom endringen medfører problem for den enkelte.

Styret

Linda Jørgensen
Fungerende leder

Generalforsamling i NRK, ny dato: 13/4
Rull til toppen