Høringssvar regelverk for brukshundprøver og NKK’s kåringsprøve

Vi har også sendt svar angående Brukskonkurranseregelverket: 05.11.2023 Til Norsk Brukshundsports Forbund Høringssvar vedr. nytt regelverk for brukshundprøver.
 
Norsk Rottweilerklubb har gått igjennom forslag til nytt regelverk, og sier seg enig i endringene bortsett fra disse: Fellesdekk med skudd Det foreslås å endre pistoltype fra 9mm til 6mm grunnet ny våpenlovgivning og tilgang til ammunisjon. Et raskt søk på google motbeviser denne påstanden. Det finnes flere startvåpen 9mm og mye ammunisjon til denne tilgjengelig, men det er utsolgt for 6mm startpistol og begrenset med ammunisjon til denne. I tillegg vil det ved bytte av pistoltype bety at klubbene må bruke mye økonomiske utlegg på dette i overgangen, og noen klubber får kanskje ikke arrangert prøver da de ikke har våpen tilgjengelig. Samtidig ser vi på formålet med regelverket: «Brukshundprøver har som hovedformål å: – Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper. – Tjene avlsarbeidet.» Ved å bytte pistoltype vil ikke lenger dette formålet oppfylles da skuddfasthet og mentalitet går hånd i hånd når det kommer til bruksegenskaper og avl.
 
Vi i Norsk Rottweilerklubb er opptatt av at bruksegenskaper og mentalitet bygges i avlsarbeidet, og kan derfor ikke si oss enig i endringen. Dekk under marsj klasse D Ønsker øvelsen som den er i dag.
 
Spor: tid til rådighet Positive til endringen. Men ønsker at tidene som står i regelverket i dag brukes i mesterskap da de som kommer hit ikke bør ha problemer med å gjennomføre sporet innen tiden.
 
Mentale krav fra klasse C Enige i endringen, men det må presiseres at endringen ikke har tilbakevirkende kraft. Det er stor etterspørsel og manglende plasser på mentaltester om dagen, og hvis dette skal ha tilbakevirkende kraft blir det mange ekvipasjer som ikke kommer til start i bruks.
 
Norsk Rottweilerklubb vil komme med følgende forslag til endringer i fellesbestemmelsene: 1.1 Prøvedokumenter. «Senest 14 dager før prøven skal oppgave over dommere sendes til NKK slik at NKK kan få oppnevnt sin representant ved prøven. Uten denne opplysning kan NKK ikke få oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke kunne anerkjennes.» Foreslås fjernet da det kun er behov for 1 dommer og denne da automatisk blir NKK representant.
 
Ledelse av prøven. «Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme: • Hund i eget eie/oppdrett.» Foreslås endret til: «Dommer kan ikke bedømme hund vedkommende eier, er medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6mnd.» Grunnlag for endring: Mest mulig like regelverk når det kommer til dommergjerningen.
 
Mvh Styret Norsk Rottweilerklubb
Høringssvar regelverk for brukshundprøver og NKK’s kåringsprøve
Rull til toppen