Instruks for etablering av eksterne enheter i NRK

Styret har utformet retningslinjer for hvordan tilknytning av eksterne enheter til Norsk Rottweilerklubb skal fungere. Temaet har vært diskutert med flere av de aktive miljøene som trener RIK. Instruksen er en avveining av behovene som de lokale enhetene har, samtidig som det ivaretar medlemmenes behov for å kunne finne og ta del i organiserte aktiviteter i klubbens regi. Instruksen ligger under «Om klubben –> Lover for Norsk Rottweilerklubb –> Instruks for etablering av RIK-enhet i NRK»

Instruks for etablering av eksterne enheter i NRK
Rull til toppen