JLPP

Det er viktig at oppdrettere og de med avlshunder tester sine hunder for JLPP. Dette er en autosomalt recissiv, arvelig sykdom som ikke lar seg helbrede. Sykdommen oppdages oftest rundt 3 mnd alder. Affiserte hunder har vanskelig for å puste ved fysisk anstrengelse eller oppspilthet. Hunden kan hoste når den spiser eller drikker, og lyden av bjeffingen forandres. Videre vil hunden få svakhet og dårlig koordingering i bakbena, og etterhvert vil også forbena affiseres. De kan ha vansker med å svelge, noe som kan føre til kvelning eller lungebetennelse. Sykdommsforløpet strekker seg kun over et par måneder før hunden dør.

Siden sykdommen arves autosomalt recessivt kan kun hunder etter to bærere få sykdommen. Norsk rottweierklubb oppfordrer derfor sine oppdrettere til å teste avlsdyr for JLPP. Dette gjøres hos en veterinær hvor man enten tar en blodprøve eller svaber test (spytt). Prøven sendes til laboratorium hvor man får svar hvorvidt hunden er fri eller bærer.

Norsk Rottweilerklubbs avlskriterier §7 Minst ett av foreldredyrene skal være testet fri for JLPP via test hos veterinær med dokumentert DNA test, om begge avlsdyr er etter foreldre som er testet for JLPP med godkjent DNA test så holder det og sende in gyldig dokumentasjon på dette for å stå på klubbens lister.

NKK registrerer prøvesvar i dogweb, mer informasjon her: http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/dna-tester/

Mer informasjon og link til labratoriene som fremkaller prøvene finnes her:

http://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8271
http://www.ofa.org/dnatesting/lpp.html
https://adrk.de/attachments/article/1369/JLPP_englisch.pdf
arvgang-jlpp

Bildet viser hvordan JLPP spres videre.

Rull til toppen