JLPP

Som sikkert flere av dere har fått med dere, har det blitt påvist Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy (JLPP) hos rottweileren.

ADRK og flere nå varsler at det er viktig at oppdrettere og de med avlshunder tester sine hunder for JLPP. Dette er en autosomalt recissiv, arvelig sykdom som ikke lar seg helbrede. Sykdommen oppdages oftest rundt 3 mnd alder. Affiserte hunder har vanskelig for å puste ved fysisk anstrengelse eller oppspilthet. Hunden kan hoste når du spiser eller drikker, og lyden av bjeffingen forandres. Videre vil hunden få svakhet og dårlig koordingering i bakbena, og etterhvet vil også forbena affiseres. De kan ha vansker med å svelge, noe som kan føre til kvelning eller lungebetennelse. Sykdommsforløpet strekker seg kun over et par måneder før hunde dør.

Siden sykdommen arves autosomalt recessivt kan kun hunder etter to bærere få sykdommen. Norsk rottweierklubb oppfordrer derfor sine oppdrettere til å teste avlsdyr for JLPP. Dette gjøres hos en veterinær hvor man enten tar en blodprøve eller svaber test (spytt). Prøven sendes til laboratorium hvor man får svar hvorvidt hunden er fri eller bærer.

Mer informasjon og link til labratoriet som fremkaller prøvene finnes her:

http://laboklin.de/index.php…

https://adrk.de/attachments/article/1369/JLPP_englisch.pdf

arvgang-jlpp

Bildet viser hvordan JLPP spres videre.

JLPP
Rull til toppen