Kandidater og saker til Generalforsamling 2023

Vi minner om fristen, 31.12.2023, for å sende inn kandidater til verv og saker til generalforsamling 2023
 
Verv som er på valg er:
 
Hovedstyret:
– Nestleder 2 år
– Styremedlem 2 år
– Styremedlem rest 1 år
– 2 varamedlem 1 år
– Revisor 1 år
– Vara revisor 1 år
– kasserer 2 år
 
Valgkomite:
– Leder 2 år
– Medlem 2 år
– Vara 1 år
 
Saker sendes til nrk@rottweiler.no
 
Kandidater til verv sendes til valg@rottweiler.no
 
Minner om at foreslåtte kandidater må ha sakt ja!
Fristen er 31.12.2022
Kandidater og saker til Generalforsamling 2023
Rull til toppen