Kandidater til Styreverv


NRK ønsker forslag på kandidater til styreverv.
Kandidaten må være forespurt og takket ja. Forslag på kandidater sendes til:
valg@rottweiler.no innen 6. mai 2023.
Det skal sendes med kontaktinformasjon på kandidaten (e-post og telefon). Det
er ønskelig med kandidater med erfaring fra organisasjon og ledelse.
Hovedstyret:

 

  • Leder: Velges for 1 år, tar over for tidligere leder. På valg i 2024.

  • Nestleder: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Kasserer: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Sekretær: Velges for 1 år, tar over for tidligere Sekretær. På valg i 2024.

  • Styremedlem 1: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Styremedlem 2: Velges for 1 år, tar over for tidligere styremedlem. På valg i
   2024.

  • Styremedlem 3: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Varamedlem 1: Velges for 1 år. På valg i 2024.

  • Varamedlem 2: Velges for 1 år. På valg i 2024.

  • Revisor: Velges for 1 år. På valg i 2024.

  • Vararevisor: Velges for 1 år. På valg i 2024.
   Valgkomite:

  • Leder: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Medlem: Velges for 1 år (2024)

  • Medlem: Velges for 2 år (2023-2025)

  • Vara: Velges for 1 år (2024)
   Med vennlig hilsen
   Interimstyret
   Norsk Rottweiler Klubb

Kandidater til Styreverv
Rull til toppen