Leder i rottweilerklubben har trukket seg

Det har oppstått en ekstraordinær situasjon i styret til Norsk Rottweilerklubb. Svein Andresen har besluttet å trekke seg fra vervet som leder i klubben med virkning fra lørdag 31/1-2015. Pr. i dag drives klubben videre av resterende styre, og nestleder, Trond Selnes, er fungerende leder frem til ny leder velges på generalforsamlingen.

For å unngå økte kostnader er det ønskelig å holde valg på leder på klubbens ordinære generalforsamling 21/3-2015. Alternativt på ekstraordinær generalforsamling iht. §3-5 i klubbens lover. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers frist. I praksis vil det da bli en ekstraordinær generalforsamling på morgenen samme dag som den ordinære generalforsamlingen 21/3. Eneste sak på dagsorden er valg av leder i Norsk Rottweilerklubb. Når den saken er brakt i havn fortsetter vi med den ordinære generalforsamlingen. For å få det til må valgkomitéen og medlemmene foreslå kandidater til ledervervet. Forslag til kandidater må være klubben i hende senest 6/3-2015. Kontakt valgkomiteen for å foreslå kandidater:
Lena Davidsen, wezlewipz@gmail.com
Heidi T. Bjørnflaten, htbjoer@outlook.com
Vi minner om at forslagsstiller må ha avklart med kandidaten om han/hun er villig til å stille til valg som leder av klubben.

Styret må avklare hvilke alternativ som vi kan gå for. Vi ber om at medlemmene har forståelse for situasjonen som har oppstått, og bidrar til å gi klubben et fungerende styre.

Leder i rottweilerklubben har trukket seg
Rull til toppen