KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK

Norsk Rottweilerklubb har jobbet hardt for at forslaget som ble vedtatt på GF 2015 om kjent mentalstatus på foreldre for å stambokføre valper skulle godkjennes hos NKK. Nå har Hovedstyret vedtatt at et slikt karv blir innført f.o.m. 1.1.2019.

Fra referat Hovedstyremøte nr. 1/17,onsdag 01. februar 2017, kl. 17.00:

a) Det åpnes for at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK, når det er hensiktsmessig for rasens mentale helse eller viktig i et samfunnsperspektiv. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet vil gjelde for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde for hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar i søknader om innføring av
overnevnte krav for den enkelte rase.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar for hvilke tester som til enhver tid
skal være godkjent som kjent mental status. Sunnhetsutvalget innhenter en uttalelse fra
Kompetansegruppe for Mentaltester vedrørende hvilke tester somskal godkjennes før
beslutning fattes.
 
b) Krav om kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper i NKK innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.
Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjente tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester.
Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset  før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.1.2019
 
KRAV TIL KJENT MENTAL STATUS FOR REGSITRERING AV VALPER I NKK
Rull til toppen