Leders Spalte

Som de fleste har fått med seg måtte den valgte leder Roar Pettersen trekke seg på grunn av helseproblem og undertegnede Linda Jørgensen rykket opp fra vervet som nestleder og fungerer nå som leder.Det er derfor med stor glede jeg konstaterer at vår nye hjemmeside er i gang. Klubben skal ha en offisiell kanal der den formelle kontakt med medlemmer skal finne sted.

Norsk Rottweilerklubb er en ideell organisasjon, og styret har et stort ansvar for å formidle riktig og betimelig informasjon til medlemmer angående klubben, nyheter, generell og spesifikk informasjon om hund og hundehold samt annen generell informasjon.

Jeg vil også benytte anledningen til å presisere klubbens formål som er:

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme muligheten for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av den rase klubben forvalter
  • Bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt tilpassende individer
  • Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser 

La oss nå fokusere på disse punktene og se fremover.

Linda

Leders Spalte
Rull til toppen