Nytt fra interimstyret

Interimstyret har konstituert seg med Bjørn Malmo som leder. Nestleder er Terje Johansen.

 Vi arbeider nå med å få en oversikt over det som finnes av dokumentasjon på aktivitet som har vært både økonomisk og av annen art.

Styret skal ha møte lørdag 18. januar. Agendaen er gjennomgang av det vi har mottatt og fordeling av arbeidsoppgaver samt sette møte – tider framover.

 Vårt mandat er å skaffe oversikt over organisasjonen Norsk Rottweilerklubb og ev rydde opp i det som måtte være nødvendig.

 Vi skal sørge for å ha Norsk Rottweilerklubbs Generalforsamling innenfor tidsrommet som ligger nedfelt i klubbens lover. Ekstraordinært GF ga oss ikke andre frister og vi har ikke hjemmel til å gå utenfor det som ligger i loven.

 Vi kommer tilbake med mer informasjon.

 Bjørn Malmo
Leder av Intrimstyret

Nytt fra interimstyret
Rull til toppen