Informasjon fra Avdelinger og Komiteer

Diplom for oppnådde resultater

Diplom for oppnådd resultat kunngjøres på klubbens Generalforsamling året etter.Diplom sendes til medlemmene i posten etter Generalforsamlingen. Frist for innlevering av resultater for foregående år er 10 januar.Gjeldende fra 01.01.2024. Generelle kriterier:• Eier og fører av hunden må være medlem av Norsk Rottweilerklubb• Hunden må være bosatt i Norge• Oppnådde resultater skal lastes opp via eget skjema på hjemmesiden til…

Kriterier for kåring av «Årets mestvinnende»Norsk Rottweilerklubb

Plakett for årets mestvinnende kunngjøres på klubbens Generalforsamling året etter.Plakett sendes til medlemmene i posten etter Generalforsamlingen.Frist for innlevering av resultater for foregående år er 10 januar.Kriteriene er gjeldende fra 01.01.2024. Generelle kriterier:• Eier og fører av hunden må være medlem av Norsk Rottweilerklubb• Hunden må være bosatt i Norge• Resultater følger hunden, ikke eier/fører• Det kåres beste hannhund og…

Rull til toppen