Oppdatert brukskrav for utdeling av cert fra 1/1-2015

NKK har i dag bekreftet at beslutningen på rottweilerklubbens generalforsamling fra 2010 vil bli gjeldende fra 1/1-2015. Godkjent RIK-prøve SL1 blir godkjent som brukskrav for utdeling av cert ved eksteriørutstillinger. Gjeldende utstillingsregler finnes  på NKK’s sider. På side 16 er brukskravet beskrevet. Det vil bli endret fra 2015.

SL er en del av RIK-programmet (Regler for Internasjonale Konkurranser). SL er en 2-delt prøve bestående av en spordel og en lydighetsdel. Det er de samme øvelsene som IPO, men uten bitearbeidet.

Rottweilerklubben håper å se mange nye ekvipasjer i en sportsgren som gir mye glede og positiv utvikling sammen med hundene.

Oppdatert brukskrav for utdeling av cert fra 1/1-2015
Rull til toppen