Resultat fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Olavsgaard lørdag 04.januar 2014.

Ekstraordinær GF er avholdt.
Mistillitsforslag mot sittende styre ble vedtatt.
Valg av interimstyre ble gjennomført og disse ble valgt:

Bjørn Malmo
Terje Johansen
Linn Kristin Hornstuen
Kjersti Bjøntegaard
Gunni Iversen
Disse konstituerer seg selv.

Mette Kristiansen og Kari Bødtker er vara
Det vil komme ut både protokoll og referat fra klubben.

Alle de valgte takker for tilliten og oppmøtet

Resultat fra ekstraordinær generalforsamling
Rull til toppen