Utsettelse av GF

VIKTIG!!

Styret i Norsk Rottweilerklubb har i dag 07.mars 2021, etter opplysninger fra stortinget og FHI om det økte smittetrykket i samfunnet, valgt å utsette årets generalforsamling til

18.april 2021. Dette gjør klubben for at vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal ha mulighet til å delta på klubbens generalforsamling.

Om vi ikke ser en endring i smittesituasjonen som gjør at klubben kan holde en fysisk generalforsamling, vil denne avholdes digitalt av et eksternt firma med kompetanse på dette. Klubben er i dialog med aktuelt selskap.

Om generalforsamling blir fysisk eller digitalt blir besluttet av styret 6. april, i henhold til stortingets og FHIs anbefalinger.
Blir det vedtatt å kjøre generalforsamling digitalt vil klubben dele informasjon om hvordan dette skal gjennomføres på vår hjemmesiden og facebook side samme dag.

Ved eventuelle spørsmål rettes disse til styret:

nrk@rottweiler.no

Utsettelse av GF
Rull til toppen