Vedrørende påmelding til IPO VM

Teksten under er nylig publisert i ulike grupper på facebook.

Først vil jeg gjerne forklare et par ting som IKKE er kommunisert tydelig nok. Det ble besluttet på et styremøte som interim styret avholdt 16. februar i år at plassering i NM skulle være de eneste kriteriene for deltakelse I VM. Dette er umulig da påmeldingsfristen til IPO VM er FØR IPO NM.

I Interimsstyrets referat fra 16.02.14 er dette også formulert på en slik måte at det absolutt er mulig å tolke det som om det ikke ble vedtatt, noe det ble. (se referat styremøte https://rottweiler.no/?page_id=1523) Det har kommet inn en del innvendinger på kriteriene som styret gikk ut med tirsdag 8.7.2014, og vi har derfor valgt å lempe noe på disse kravene i år.

1. Ekvipasjene må ha to beståtte prøver med resultat på over 230 poeng.

2. Være medlem i Norsk Rottweiler klubb.

Styret er av den oppfatning at det er viktig at så mange som mulig deltar på NM fordi dette også er et vindu utad mot de som er startfasen i idretten og derfor er viktig for rekrutteringen. Vi har allikevel valgt å frafalle NM deltagelse som et absolutt krav i år.

Vi vil på det sterkeste oppfordre de beste ekvipasjene i Norge til å stille slik at det blir et reelt Norgesmesterskap og et flott arrangement i Trøndelag i september.

Vil avslutte med å si at det ikke på noe tidspunkt har vært styrets intensjon å stikke kjepper i hjulene for noen, vi ser det som vår oppgave og jobbe for alle klubbens medlemmer.

Med vennlig hilsen

For styret i Norsk Rottweilerklubb
Svein A. Andresen
Leder

Vedrørende påmelding til IPO VM
Rull til toppen