Utstilling: Mestvinnende rottweiler

Styret i NRK avsluttet samarbeidet med NKK for kåring av årets mestvinnende hund. I stedet har vi laget en modell for å kåre årets mestvinnende rottweiler på utstillingene til NRK. Det gis poeng for deltakelse, for bedømmingen, og for BIR og BIM. Det kåres en vinner for tisper og hanhund etter siste utstilling i kalenderåret. Vinnerne får sine premier på generalforsamlingen. Detaljene finnes under «Aktiviteter & resultater > Utstilling«

Årsberetning for 2014 til NRK

Generalforsamlingen til Norsk Rottweilerklubb holdes lørdag 21/3. Det er 2 arrangement på samme dag. kl. 1100 starter en ekstraordinær generalforsamling som skal velge leder og kasserer. Denne er nødvendig fordi disse vervene ble ledige etter fristen for å foreslå nye kandidater. Kl. 1200 starter den ordinære generalforsamlingen. På linken under ligger årsberetningen til NRK for 2014. Dokumentet er også sendt på mail til alle som har registrert den i DogWeb.

Årsberetning Norsk Rottweilerklubb 2014

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen publiseres umiddelbart etter at fristen for å foreslå kandidater til leder- og kasserervervet er ute (6/3).

Championatregler og stor-cert for rottweilere

Styret i Norsk Rottweilerklubb besluttet i desember at stor-cert skulle fjernes fra championatreglene for klubben fra og med 2015. Dette er i samsvar med beslutning på NKK’s representatskapsmøte i 2013, som fjernet det for alle raser, og 2014, som gir raseklubbene mulighet til å velge. Begrunnelsen til styret er at brukskravet er et langt mer virkningsfullt verktøy for å styre rasens utvikling, og at det slår inn på et lavere nivå enn stor-certet for championater. Dugeligheten til hundene avgjøres ikke av om de har fått cert på en utstilling til NKK, men om hunden er bruksmerittert. NKK har for kort tid siden kommet med nye presiseringer rundt dette spørsmålet. Nå hevder NKK at det må besluttes av generalforsamlingen i raseklubbene, og at det tidligst vil gjelde fra 2016. Styret vil fortsette dialogen med NKK rundt dette temaet.

Det er allerede hunder som er berørt av denne beslutningen. Styret beklager at dette kan medføre usikkerhet for de berørte.

Kasserer har trukket seg fra gjenvalg for 2015

Kasserer Rita Røsberg har besluttet at hun ikke kan ta gjenvalg til styret i Norsk Rottweilerklubb. Det gjør at den ekstraordinære generalforsamlingen som kommer i forkant av den ordinære generalforsamlingen, i tillegg til valg av leder, også vil inneholde valg på kasserer. Send inn forslag til valgkomitéen:
Lena Davidsen: wezlewipz@gmail.com
Heidi T. Bjørnflaten: htbjoer@outlook.com

Forslag må være valgkomitéen i hende innen 6/3.

Leder i rottweilerklubben har trukket seg

Det har oppstått en ekstraordinær situasjon i styret til Norsk Rottweilerklubb. Svein Andresen har besluttet å trekke seg fra vervet som leder i klubben med virkning fra lørdag 31/1-2015. Pr. i dag drives klubben videre av resterende styre, og nestleder, Trond Selnes, er fungerende leder frem til ny leder velges på generalforsamlingen.

For å unngå økte kostnader er det ønskelig å holde valg på leder på klubbens ordinære generalforsamling 21/3-2015. Alternativt på ekstraordinær generalforsamling iht. §3-5 i klubbens lover. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers frist. I praksis vil det da bli en ekstraordinær generalforsamling på morgenen samme dag som den ordinære generalforsamlingen 21/3. Eneste sak på dagsorden er valg av leder i Norsk Rottweilerklubb. Når den saken er brakt i havn fortsetter vi med den ordinære generalforsamlingen. For å få det til må valgkomitéen og medlemmene foreslå kandidater til ledervervet. Forslag til kandidater må være klubben i hende senest 6/3-2015. Kontakt valgkomiteen for å foreslå kandidater:
Lena Davidsen, wezlewipz@gmail.com
Heidi T. Bjørnflaten, htbjoer@outlook.com
Vi minner om at forslagsstiller må ha avklart med kandidaten om han/hun er villig til å stille til valg som leder av klubben.

Styret må avklare hvilke alternativ som vi kan gå for. Vi ber om at medlemmene har forståelse for situasjonen som har oppstått, og bidrar til å gi klubben et fungerende styre.

Oppdatert 29/1: GF holdes 21/3 på Gardermoen

VIKTIG: Etter flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer på valgt dato til generalforsamling har styret besluttet å endre dato fra 28.mars til NY DATO 21.mars kl.1200 på Gardermoen. Vi kommer tilbake til hvilket hotell dette blir på i morgen. Styret håper at alle medlemmer vil være behjelpelige med å dele den nye datoen slik at vi klarer å nå alle! Innkallingsfrist vil da ikke bli holdt, men styret ser at viktigheten av at våre medlemmer har mulighet til å komme er større for Norsk Rottweilerklubb. Vi håper å se flest mulig medlemmer på generalforsamlingen!
Vel møtt!

Det har oppstått vanskeligheter på trykkeriet som forsinker utsendelsen av Rottweilerposten. Det fører til at generalforsamlingen må flyttes en uke ut, til 28/3. Stedet blir fortsatt NKK’s møterom.