Referat fra styremøter i februar og mars

Styret har nå publisert referater fra styremøtene i februar og mars. De finner du under «Om klubben > Referat fra  klubbens møter«.

Det er også publisert noen arbeidsinstrukser og en organisasjonsoversikt for NRK. De finnes under «Om klubben > Lover og regler for Norsk Rottweilerklubb». De nye er:

Det er fordelaktig om medlemmene i klubben setter seg inn i lover og arbeidsinstrukser. Det tilligger medlemmene en plikt til å følge styrets arbeid, og relatere det til gjeldende regelverk, slik at det gjøres en god jobb. Og hvis ikke skal medlemmene gi nye instrukser på generalforsamlingen.

Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 21/3 kl. 1100

I forbindelse med at leder trakk seg midt i sin mandatperiode, og kasserer trakk seg fra gjenvalg, må klubben holde en ekstraordinære generalforsamling for å velge representanter til de vervene. Den ekstraordinære generalforsamlingen starter på samme dag som den ordinære, 21/3, men en time før: kl 1100. Forslag og presentasjon av kandidater finnes på denne linken: Innkalling til ekstraordinær GF 2015 03 21

I årsberetningen til klubben har styret oversett endringsforslag fra et medlem til årets generalforsamling. Vi beklager dette. Vi har derfor lagt forslaget til årsberetningen. Justert årsberetning er tilgjengelig på denne linken: Årsberetning Norsk Rottweilerklubb 2014x. Det er også mailet til medlemmene. Ordinær generalforsamling starter kl. 1200, eller umiddelbart etter den ekstraordinære.

Gr. C-seminar 11-13. august 2015

Branimir Miclobušec har tidligere stått som figurant på IPO-VM for schäfere (WUSV) i 2012, IPO-VM for belgiere (FMBB) i 2008, og nasjonale mesterskap i Slovenia. Han har erfaring fra flere raser, og konkurrerte flere år med rottweileren Diablo Pod Rifnikom. Bl.a. IFR-VM i 2007, 2008 og 2009.

Branimir Miclobušec er figurant i årets IPO-NM for rottweilere, 14-16. august. Derfor er seminaret ikke åpent for de som stiller i IPO3 med rottweiler på prøven. Seminaret er åpent for alle andre.

Plakat gr C-kurs 2015 08 11

Utstilling: Mestvinnende rottweiler

Styret i NRK avsluttet samarbeidet med NKK for kåring av årets mestvinnende hund. I stedet har vi laget en modell for å kåre årets mestvinnende rottweiler på utstillingene til NRK. Det gis poeng for deltakelse, for bedømmingen, og for BIR og BIM. Det kåres en vinner for tisper og hanhund etter siste utstilling i kalenderåret. Vinnerne får sine premier på generalforsamlingen. Detaljene finnes under «Aktiviteter & resultater > Utstilling«

Årsberetning for 2014 til NRK

Generalforsamlingen til Norsk Rottweilerklubb holdes lørdag 21/3. Det er 2 arrangement på samme dag. kl. 1100 starter en ekstraordinær generalforsamling som skal velge leder og kasserer. Denne er nødvendig fordi disse vervene ble ledige etter fristen for å foreslå nye kandidater. Kl. 1200 starter den ordinære generalforsamlingen. På linken under ligger årsberetningen til NRK for 2014. Dokumentet er også sendt på mail til alle som har registrert den i DogWeb.

Årsberetning Norsk Rottweilerklubb 2014

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen publiseres umiddelbart etter at fristen for å foreslå kandidater til leder- og kasserervervet er ute (6/3).

Championatregler og stor-cert for rottweilere

Styret i Norsk Rottweilerklubb besluttet i desember at stor-cert skulle fjernes fra championatreglene for klubben fra og med 2015. Dette er i samsvar med beslutning på NKK’s representatskapsmøte i 2013, som fjernet det for alle raser, og 2014, som gir raseklubbene mulighet til å velge. Begrunnelsen til styret er at brukskravet er et langt mer virkningsfullt verktøy for å styre rasens utvikling, og at det slår inn på et lavere nivå enn stor-certet for championater. Dugeligheten til hundene avgjøres ikke av om de har fått cert på en utstilling til NKK, men om hunden er bruksmerittert. NKK har for kort tid siden kommet med nye presiseringer rundt dette spørsmålet. Nå hevder NKK at det må besluttes av generalforsamlingen i raseklubbene, og at det tidligst vil gjelde fra 2016. Styret vil fortsette dialogen med NKK rundt dette temaet.

Det er allerede hunder som er berørt av denne beslutningen. Styret beklager at dette kan medføre usikkerhet for de berørte.