Kvalifisering og uttaksregler IFR VM IGP og FH

Kvalifisering og uttaksregler
IFR VM IGP og FH

Generelt:
• Deltakere skal være medlem av Norsk Rottweilerklubb
• Hunden skal være registrert i NKK.
• Deltager skal ha bostedsadresse i Norge.
• Deltager kan kun kvalifisere seg med en hund pr. gren.
• Lagleder skal ha egen erfaring + god kjennskap til reglementet.


Uttaksregler:
1. Laget til IFR IGP VM består av max. 5 ekvipasjer pluss 2 reserver.
2. Laget til IFR FH VM består av max 4.
3. Ekvipasjer som ønsker å kvalifisere seg til VM må stille på en norsk prøve
mellom avsluttet VM og 1 uke før påmeldingsfrist før årets VM og oppnå
minimum 240 poeng og predikatet G.
For FH gjelder godkjent resultat.
4. De 7 best plasserte ekvipasjene på NM som tilfredsstiller pkt 3 har prioritert plass
på VM-laget. En fortsetter ned på resultatlisten om noen ekvipasjer frafaller.
5. Norgesmester inneværende år er automatisk kvalifisert.
6. Personer/ekvipasjer som ønsker å delta og som er kvalifisert iht punkt 3, 4 og 5
må melde sin interesse og sende kopi av resultatbok til rik@rottweiler.no som
viser oppnådd resultat minst 1uke før påmeldingsfristen.
7. Dispensasjon fra uttaksreglene sendes til rik@rottwiler.no med begrunnelse og
kopi av oppnådde resultater*.
8. Lagets endelige sammensetning innstilles av RIK ansvarlig og besluttes av styret
i Norsk Rottweilerklubb.

Kommentarer:

Generelt:
IFR VM IGP handler ikke bare om å sende ekvipasjer hvor målet er å stå på pallen.
Det handler vel så mye om å ta del i den kollektive kunnskap, erfaring og nettverk som
finnes om Rottweiler og IGP, på tvers av miljøer og landegrenser.
Norsk Rottweilerklubb vil således kunne bruke IFR IGP VM som en arena for å tilføre
sårt tiltrengt kompetanse og ikke minst styrke det internasjonale samholdet rundt
Rottweiler som rase og IGP.
Punkt 7. Dispensasjon*
Gitt det er ekvipasjer som har bestått IGP 3 prøver inneværende år, men som av ulike
årsaker ikke har oppnådd kvalifiseringskravet på 240 (G) vil ekvipasjen etter søknad
kunne bli innvilget dispensasjon etter vurdering av RIK ansvarlig.
Dette forutsetter at det er ledig plass på laget jfm. Pkt 3, 4 og 5.

Sponsing av ekvipasjer:
● Ekvipasjer som er tatt ut til å representere Norge får betalt startlisens og
kamerataften, samt landslagsklær (klubbklær eller lignende).
● Ekvipasjer som er tatt ut til å representere Norge og som har oppnådd
minimumskravene til kvalifisering jfm pkt 3, 4 eller 5 kan søke om å få
sponsormidler fra hovedstyret.

Kvalifisering og uttaksregler IFR VM IGP og FH
Rull til toppen