Kriterier for kåring av «Årets mestvinnende»Norsk Rottweilerklubb

Plakett for årets mestvinnende kunngjøres på klubbens Generalforsamling året etter.
Plakett sendes til medlemmene i posten etter Generalforsamlingen.
Frist for innlevering av resultater for foregående år er 10 januar.
Kriteriene er gjeldende fra 01.01.2024.

Generelle kriterier:
• Eier og fører av hunden må være medlem av Norsk Rottweilerklubb
• Hunden må være bosatt i Norge
• Resultater følger hunden, ikke eier/fører
• Det kåres beste hannhund og beste tispe i alle grener
• Alle resultater må være oppnådd på offisielle arrangementer i regi av NKK eller
samarbeidende klubb

• De fem høyeste poengsummene teller i konkurransen
• Utenlandske resultater kan brukes som tellende en gang per kåring
• Resultater skal lastes opp fortløpende via eget skjema på hjemmesiden til klubben
• Ved poenglikhet rangeres hundene i forhold til følgende kriterier:
1. Hund som har deltatt i høyeste klasse
2. Antall 1.premier/godkjent/Ck total i kåringsåret

Poengfordeling finner du her:

Kriterier for kåring av årets mestvinnende (PDF)

Skjema for innmelding av resultater kommer…

Kriterier for kåring av «Årets mestvinnende»Norsk Rottweilerklubb
Rull til toppen