Hva førte til 2023´s Ekstraordinære Generalforsamling?

Styret har vedtatt at brukskomiteens kronologiske oppsummering av hva som førte til årets mistillit på ordinær GF skal gjøres tilgjengelig. All den tid det forrige styre har hatt sin versjon liggende på hjemmesiden en stund, vil vi med dette gi alle medlemmer en mulighet til å selv å lese seg opp om hva som skjedde.

Selve grunnlaget for mistilliten på ordinær GF kom som et resultat av flere måneders forsøk på kommunikasjon med det da sittende styret. En av grunnene for brukskomiteen var at det forrige styret valgte å fjerne en setning i et brev fra brukskomiteen, datert 3.3. 2023, hvor brukskomiteen ber om at informasjonen i brevet skal publiseres på klubbens hjemmeside og øvrige sosiale medier.

  1. 3. 2023 legger styret brevet ut på hjemmesiden, og da er denne setningen fjernet. Et styre har som en tommelfingerregel ikke mandat til å fjerne noe eller endre i slike dokumenter på eget initiativ. Hvis så skal skje skal det være etter avtale og opplyses om.

En annen grunn var at styret også valgte å avlyse 4 dobbelthelger med bruksstevner, et kveldsstevne og 3 kåringsprøver i 2023. Uvisst av hvilken grunn, samt at det setter oss som arrangørklubb i et dårlig lys hos Norsk Kennel Klubb.

Vi oppfordrer de som ønsker om å lese seg opp på saken.

Med dette skal ryktene som går, stilnes, og hetsen mot enkeltmedlemmer opphøre.

Vi skal forsøke å huske at essensen i alt vi foretar oss er kommunikasjon. Et styre kan ikke gjøre akkurat som det vil, det er på jobb for medlemmene – ikke for seg selv!

Ann Wiseman Stavdal

Leder Norsk Rottweilerklubb

 

Hva førte til 2023´s Ekstraordinære Generalforsamling?
Rull til toppen