Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021- OPPDATERT INFO

Vi har mottatt spørsmål vedrørende signatur på stemmeseddel, når stemmeseddelen skal i en anonymisert konvolutt som igjen skal i en konvolutt med avsenders navn og adresse på.

Da vi i etterkant av utsending av GF dokument og stemmeseddel ble rådet til å følge ordinær instruks for innsending av stemmer ble det litt rot. Vi beklager dette.

Årets GF er alternativ, på grunn av covid-19. Da blir det litt utenom det vanlige.

Det er frivillig å signere stemmeseddel –
om stemmeseddel ikke signeres, må konvolutt som stemmeseddel sendes i inneholde tydelig avsenders navn og avsenders adresse.

Stemmer som ikke følger instruksen vil, som normalt, bli forkastet.

Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021- OPPDATERT INFO
Rull til toppen