Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021, 10 juni 2021 kl 19.00

Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021

Dato: 10.juni 2021

Klokken: 19.00

Styret i Norsk Rottweilerklubb ser det som nødvendig å få på plass et fullverdig styre og valgkomite. Av den grunn, og på grunn av covid-19, velger vi å gjennomføre Generalforsamling 2021 på en alternativ måte. 

Vi vil ha med oss 2 medlemmer på Generalforsamling 10. juni, som tellekorps og for å signere protokollen.

Stemmeseddel vedlagt i eget link ! SOM MÅ SKRIVES 
UT Å SENDES INN

STEMMESEDDEL KLIKK HER 

Stemmeseddel må være styret i hende senest Torsdag 10. juni kl 16.00

Adresse:
Norsk Rottweilerklubb co/ Iselin Østby Holen Nedre Rælingsvei 756, 2009 Nordby

Ved innsending legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og navn (dette for å kontrollere at du har stemmerett), og sendes til adressen over. De som ikke er riktig utfylt blir forkastet. EN konvolutt pr stemme. Husstandsmedlemmer sender inn sine med hovedmedlem.

Kun medlemmer i Norsk Rottweilerklubb (eldre enn 2 uker) er stemmeberettiget.

KLIKK HER FOR Å SE VIDERE VEDLEGG FOR GF DOKUMENTER HER

Alternativ gjennomføring av Generalforsamling for Norsk Rottweilerklubb 2021, 10 juni 2021 kl 19.00
Rull til toppen