Breed Specific Instructions (BSI)

Nordisk Kennel Union (NKU) har gitt ut retningslinjer for vurdering av rasespesifikke eksteriørtrekk i renrasede hunder som er overdrevet og ekstreme. BSI lister opp 39 raser som kan ha utfordringer med ekstreme eksteriørtrekk. Eksteriørdommer skal se etter hunder som fremviser ekstreme eksteriørtrekk som kan sette hundenes helse og velvære i fare. Forholdene skal kommenteres i kritikken til hunden, og de skal tas hensyn til når CK deles ut. De skal vurdere de enkelte rasene i forhold til BSI, og levere rapporteringsskjemaet til ringsekretæren. Ringsekretæren skal sende rapporten inn til NKK. BSI-dokumentet kan lastes ned fra NKK sin nettside.

Noen gruppe 2-hunder er nevnt med spesifikke problemer, men rottweileren er ikke på den spesifikke listen. Men dersom rasen utvikler slike ekstreme eksteriørtrekk er det dommernes oppgave å rapportere det inn slik at det kan rettes fokus mot problemet. Dommeren skal også diskvalifisere hunder som er overdrevet aggressive, eller som vil flykte i panikk. Adferdsproblemer er spesielt nevnt fordi det er indikasjoner på at det er et problemområde for flere raser. På side 14 beskrives noen problemer som enkelte av rasene i gruppen har. Under er innledningen om gruppe 2 oversatt:

Denne gruppen har flere brachycephaliske raser (kortsnutet), og også raser av mastiff-type og fjelltype. Det er av største viktighet at hunder ikke har groteske dimensjoner og overvekt. De må ha en sunn og sterk konstitusjon forå bære den typisk tunge kropp og hode som er beskrevet ti rasestandardene. De må bevege seg med letthet og uhemmet. Tung pusting og unaturlig stort hoder som bæres for lavt er feil både hos små og store raser. Appendix 2 beskriver vurdering av pusteproblemer.

Smal front, bøyde forben og svake knær, så vel som kalvbent, manglende vinkling eller overvinkling av bakbena er galt for alle raser, men særlig viktig når det gjelder de tunge rasene i gruppe 2.

Mastiff-typene har ekstra og løst skinn som aldri må være overdrevet slik at det kan skape hud, øye eller leppeproblemer. Appendix 3 beskriver øye-problemer.

Hundens skinn må være frisk og uten tegn på ubehag.

Mange raser i gruppen har spor etter den opprinnelige mentale skarphet og vaktinstinkt. Rasespesifikke egenskaper må bevares, men skal ikke overgå generelle anbefalinger for alle raser og lovkrav.

Breed Specific Instructions (BSI)
Rull til toppen