Invitasjon til diskusjonsmøte vedr. RIK i Norsk Rottweilerklubb

Det er enkelte ganger en oppblomstring av diskusjoner knyttet til RIK i NRK, senest om kvalifiseringskrav for IPO-VM til IFR. Styret i NRK ønsker å gi et tilbud til sine medlemmer som er i godt samsvar med ønsker og ressurser. For å avstemme forholdet mellom ønsker og ressurser vil styret invitere medlemmer til et møte for å diskutere konkrete problemstillinger som måtte eksistere knyttet til RIK i NRK.

I forkant av et slikt møte må det være en saksliste som er relativt konkret:

  1. Hva opplever du som problem med klubbens arbeid med RIK?
  2. Hvordan ser du for deg at dette problemet kan løses?

Send innspill til styret i NRK. Vi ber om at de de som har saker, og de som vil være til stede på et slikt møte, gir beskjed om det i forkant. Da får vi loddet interessen for det. Innspill sendes til mailadresse: nrk@rottweiler.no. Styret i NRK setter opp en saksliste som distribueres på Facebook i forkant. Møtedato er 30/8 kl. 1300 på NKK’s møterom i Nils Hansensvei 20 i Oslo.

For styret og RIK-komitéen

Trond Selnes

Invitasjon til diskusjonsmøte vedr. RIK i Norsk Rottweilerklubb
Rull til toppen