Kunngjøring fra Valgkomiteen til Ekstraordinær Generalforsamling

Til Norsk Rottweilerklubb sin Ekstraordinære General forsamling 2021 , trenger vi forslag på kandidater til
styret.

Disse vervene i styret er på valg :

 • Nestleder      (2År)
 • Kasserer       (2År)
 • Sekretær            (1År)
 • Styremedlem (2År)
 • Styremedlem (1 år, restperiode)
 • Varamedlem x2 (1År)

Revisor :

 • Revisor   (1År)
 • Vararevisor (1År)

__________________________________________________________________________________________

Valkomiteen :

 • Medlem (2År)
 • Varamedlem (1År)

_________________________________________________________________________________________

 • Alle kandidater må være medlemmer og ha betalt kontigenten når innstillingen sendes inn
 • Alle kandidater som sendes inn, skal være forespurt og takket ja, av den som sender inn.
  (dette sjekkes opp i)
 • Alle forslag til kandidater som sendes inn, skal inneholde Navn, alder, epost og telefon nummer til kandidaten. Gjerne også litt om den personen.

Sendes til valg@rottweiler.no , dette må være innsendt innen 12 Mai 2021 kl 23:59

Mvh Norsk Rottweilerklubb Valgkomiteen.

 

Kunngjøring fra Valgkomiteen til Ekstraordinær Generalforsamling
Rull til toppen