Økonomiske og organisatoriske uregelmessigheter 

25.juli 2023

 

Økonomiske og organisatoriske uregelmessigheter 

 

Hovedstyret har i sin gjennomgang av klubbens økonomi avdekket økonomiske uregelmessigheter. Uregelmessighetene er knyttet til disposisjoner foretatt av en enkeltperson. Det arbeides parallelt med kartlegging av omfang og opprydding.  Uregelmessighetene er av en slik alvorlighetsgrad at et enstemmig hovedstyre har vedtatt å både politianmelde forholdet samt melde det inn for NKKs Domsutvalg.

Ut over dette vil saken ikke bli kommentert.

 

Ann W. Stavdal

leder

 

 

Økonomiske og organisatoriske uregelmessigheter 
Rull til toppen