Informasjon fra første måling av hoder/snute på Rottweiler

Norsk Rottweilerklubb innførte i år en obligatorisk måling av forhold snute/hode på våre rasespesialer i Norge. Den 26. Mai 2018 gjennomførte Norsk Rottweilerklubb en rasespesial hvor måling av hodet ble gjennomført

Les første resultat av kartleggingen  På denne linken

Informasjon fra første måling av hoder/snute på Rottweiler
Rull til toppen