Author : John Steinvik

Generalforsamling 2020

I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller Hovedstyret herved til Generalforsamling 1. mars 2020 klokken 11:00. Sted: BAS Maskinutleies lokaler, Lindebergveien 16 2016 Frogner Møtet begynner kl 11.00 presis og vi oppfordrer alle til å være ute i god tid. Vi ønsker alle vel møtt  , sakspapirer ligger vedlagt Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb

Informasjon fra valgkomiteen

På neste generalforsamling blir nytt styre valgt. Forslag på de kandidater som kommer inn må være spurt, og kandidaten må ha takket ja! Forslag til kandidater som er på valg sendes til valg@rottweiler.no Forslagene må komme innen 31.desember 2018 eller sendes pr post stemplet senest 31.desember 2018 for å være gyldig. merkes med «valgkomiteen» Norsk Rottweilerklubb […]

INKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oddevallveien 62, 3405 Lier Dato/Tid: Tirsdagen den 16 oktober kl 20.00 Det er også mulighet å delta på telefon send mail til nrk@rottweiler.no for kode/info SAK Bakgrunn: Avdeling vestlandet har over mange år ikke hatt noe aktiv styre til å drive avdelingen videre. Hovedstyret har vært i kontakt med flere i området, men det er […]

Rull til toppen