Informasjon fra valgkomiteen


På neste generalforsamling blir nytt styre valgt.

Forslag på de kandidater som kommer inn må være spurt, og kandidaten må ha takket ja!

Forslag til kandidater som er på valg sendes til valg@rottweiler.no
Forslagene må komme innen 31.desember 2018 eller sendes pr post stemplet senest 31.desember 2018 for å være gyldig. merkes med «valgkomiteen»
Norsk Rottweilerklubb
co/Bereth Slagstad
Leder:Robert Tenold-ikke på valg
Nestleder:Øyvind Jensen-på valg (2år)
Kasserer:Thomas Jensen-på valg (2år)
Sekretær:Bereth Slagstad-ikke på valg
Styremedlem:Iselin Østby-ikke på valg
Styremedlem:Sten Hofstad-på valg (2år)
Styremedlem:Berit Lysne-ikke på valg
Varamedlem:Erry Hansen-på valg (1år)
Varamedlem:Mariann Johanson-på valg (1år)
Revisor:Rita Røsberg-på valg (1år)
Vararevisor:Ingen-på valg (1år)
valgkomiteen:
Medlem:Jorulf Brudeseth-på valg (2år)
Medlem:Gunn Merethe Bergli-på valg (2år)
Medlem : ingen (på valg)
Vara:Lena Davidsen-på valg (1år)
Hilsen valgkomiteen.
Informasjon fra valgkomiteen
Rull til toppen