Informasjon vedr hovedstyre ikke er beslutningsdyktig

INFORMASJON

Sånn situasjonen er pr idag er ikke Hovedstyre beslutningsdyktig – dvs HS skal bestå av 7 personer og for å være beslutningsdyktig må det være min 50% som blir 3,5 rundet opp til 4 personer. Idag er vi kun 3 stk igjen.

Etter krav om ekstraordinært GF fra min 10% av medlemmene er det kalt inn til dette -hovedsaken der skulle være mistillit med evt valg av interimstyre.

I.o.m vi ikke lengre er folk nok i HS – så må det, slik vi ser det, velges et interimstyreuansett siden klubben skal fungere fram til ordinært årsmøte.

De av oss som sitter igjen i HS vil fortsette jobben med å få oversikt over post og div fram til E.GF 4. januar.

Minner igjen om at til ordinært årsmøte gjelder vanlige frister

Saker sendes nrk@rottweiler.no og forslag til kandidater sendes VK v/ Nina Kongestøl på ningenting@hotmail.com

Informasjon vedr hovedstyre ikke er beslutningsdyktig
Rull til toppen