Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Det innkalles med dette til Ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb pågrunnlag av NRK’s §14 – Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling holdes når Hovedstyret eller minst 10 % av medlemmeneskriftlig forlanger det.

Dersom ekstraordinær generalforsamlingen forlanges av medlemmer skal denne avholdes innen rimelig tid. Skal det foretas valg, må medlemmene gis en rimelig tid til å komme med forslag på kandidater.

Møtet innkalles med 14 dagers varsel med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker kan behandles. For møte-, forslag- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinær Generalforsamling.

Sted:
Olavsgård hotell
http://www.olavsgaard.no
Dato: 04.01.2014
Kl: 10.30

Saksliste:
Mistillit fra medlemmer til Hovedstyret.
Evt  Valg av Interimstyre.

Til info:

Interim betyr midlertidig og brukes innen foreninger og organisasjoner om midlertidig styre (interimstyre), frem til et styre har blitt valgt inn etter vedtektene.

Dette bunner i at de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden.

Disse blir valgt inn for en tidsbegrenset periode – f.o.m Ekstraordinært GF til Ordinært Årsmøte/GF er avholdt.

Interimstyrets formål vil evt bli å rydde opp i organisasjonen Norsk Rottweilerklubb.

Her innunder ligger regnskap, postrutiner o.lign.

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling
Rull til toppen