Kjent mentalstatus for registrering i NKK

Hunder som oppfyller klubbens avlskriterier kan søke klubben om
dispensasjon fra kravet om kjent mental status for registrering i NKK ved en anledning.

Dette gjelder hunder som ikke har tatt mentaltest i Norden, men har godkjent ZTP i henhold til ADRK`s regelverk.

Søknaden skal være styret i hende minst 3 uker før forventet parring.

Kjent mentalstatus for registrering i NKK
Rull til toppen