Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4/-2014

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen er nå publisert på NRK sine nettsider. Referatet finnes i sin helhet her.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4/-2014
Rull til toppen