Tid for å betale medlemskontingenten

Nå er det den tiden på året. Norsk Rottweilerklubb minner om at Rottweilerposten bare blir sendt ut til medlemmer. Dvs. de som har betalt medlemskontingenten innen fristen. Det er også bare medlemmer som har stemmerett ved generalforsamlingen.

Tid for å betale medlemskontingenten
Rull til toppen