Referat fra styremøter i februar og mars

Styret har nå publisert referater fra styremøtene i februar og mars. De finner du under «Om klubben > Referat fra  klubbens møter«.

Det er også publisert noen arbeidsinstrukser og en organisasjonsoversikt for NRK. De finnes under «Om klubben > Lover og regler for Norsk Rottweilerklubb». De nye er:

Det er fordelaktig om medlemmene i klubben setter seg inn i lover og arbeidsinstrukser. Det tilligger medlemmene en plikt til å følge styrets arbeid, og relatere det til gjeldende regelverk, slik at det gjøres en god jobb. Og hvis ikke skal medlemmene gi nye instrukser på generalforsamlingen.

Referat fra styremøter i februar og mars
Rull til toppen