Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 21/3 kl. 1100

I forbindelse med at leder trakk seg midt i sin mandatperiode, og kasserer trakk seg fra gjenvalg, må klubben holde en ekstraordinære generalforsamling for å velge representanter til de vervene. Den ekstraordinære generalforsamlingen starter på samme dag som den ordinære, 21/3, men en time før: kl 1100. Forslag og presentasjon av kandidater finnes på denne linken: Innkalling til ekstraordinær GF 2015 03 21

I årsberetningen til klubben har styret oversett endringsforslag fra et medlem til årets generalforsamling. Vi beklager dette. Vi har derfor lagt forslaget til årsberetningen. Justert årsberetning er tilgjengelig på denne linken: Årsberetning Norsk Rottweilerklubb 2014x. Det er også mailet til medlemmene. Ordinær generalforsamling starter kl. 1200, eller umiddelbart etter den ekstraordinære.

Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 21/3 kl. 1100
Rull til toppen