Referat styremøter 09/09 og 17/09

Styret har gjennomført 2 styremøter den 9. september og 17. september. Referat fra møtene finner du her:

Referat styremøter 09/09 og 17/09
Rull til toppen