Valgkomiteen’s nye instruks

Valgkomiteen's nye instruks

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste
organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget
viktig oppgave.

Norsk Rottweilerklubb har derfor funnet det nødvendig og utarbeide en ny instruks for framtidig arbeid. Den finner du her

Valgkomiteen’s nye instruks
Rull til toppen