Klubbchampionat Norsk Rottweilerklubb

Ved å oppnå de uoffisielle titlene nedenfor er det mulig å få et kvalitetsstempel på sin hund gjennom
Norsk Rottweilerklubb. Videre er hensikten, at det internasjonale preget på titlene vil gjøre
rasespesialene i Norge mer attraktive for utenlandske utstillere.


Det er innført NRK Champion med tittel NRK KLBCH:
Certifikat deles ut til den hannhund/tispe som har oppnådd excellent 1 m/CK i unghund, åpen, bruks
og champion klassen. I de tilfeller der 1 vinner er fullcertet og allerede innehar tittelen NRK KLBCH,
går certifikatet videre til excellent 2 i klassen m/CK.
Certifikatet vandrer dog kun videre til nummer 2 m/CK.
Det skal oppnås 3 certifikat før det kan sendes inn søknad til NRK om tildeling av Klubbchampionatet.
Det siste certifikatet skal være oppnådd etter at hunden er fylt 24mnd.


Det er innført NRK Juniorchampion med tittel NRK KLBJCH:
Certifikatet deles ut til den hannhund/tispe som har oppnådd excellent 1 m/CK i juniorklassen.
I de tilfeller der 1 vinner er fullcertet og allerede innehar tittelen NRK KLBJCH, går certifikatet til
excellent 2 m/CK.
Certifikatet vandrer dog kun videre til excellent 2 m/CK.
Det skal oppnås 2 certifikat før det kan sendes inn søknad til NRK om tildeling av Juniorchampionatet.


Det er innført NRK Veteranchampion med tittel NRK KLBVCH:
Certifikatet deles ut til den hannhund/tispe som har oppnådd excellent 1 m/CK i veteranklassen.
I de tilfeller der 1 vinner er fullcertet og allerede innehar tittelen NRK KLBVCH, går certifikatet til
excellent 2 m/CK.
Certifikatet vandrer dog kun videre til excellent 2 m/CK.
Det skal oppnås 2 certifikat før det kan sendes inn søknad til NRK om tildeling av
Veteranchampionatet.


Det er innført NRK Kombichampion med tittel NRK KLBKCH:

Certifikat deles ut til den hannhund/tispe som oppnår BIR/BIM og som samtidig innehar WCC.
Utenlandske utstillere må kunne fremvise nasjonal WCC påført prøvetype og premiegrad for å få
utdelt certifikat.
Det skal oppnås 2 certifikat før det kan sendes inn søknad til NRK om tildeling av Kombichampionatet.
Det siste certifikatet skal være oppnådd etter at hunden er fylt 24mnd.


For godkjennelse av NRK KLBCH, NRK KLBJCH, NRK KLBVCH og NRK KLBKCH skal certifikatene være
oppnådd for to forskjellige dommere.

Certifikat diplom deles ut ved oppnåelse på utstillingen.


Søknad om championat sendes til nrk@rottweiler.no.
Søknaden skal inneholde sted og dato for mottatt certifikat.
Navn på alle hunder som oppnår NRK championat publiseres på klubbens hjemmeside.


VI MINNER OM AT TITLENE ER UOFFISELLE OG KAN IKKE STAMBOKFØRES!

Klubbchampionat Norsk Rottweilerklubb
Rull til toppen