Lederen har ordet

Dette året har vi sett et større antall rottweilere som ikke oppfører seg på utstillinger. Mer enn før, og ofte med tilhørende kunnskapsløs handtering fra eiere.

Dette er et problem på mange vis. Vi har på den ene siden dommere som vegrer seg for å dømme rasen vår, da de rett og slett har blitt skremt. Så har vi de dommerne som tror at sånn er rasen vår, og ikke slår ned på dette under sin bedømmelse av hundene.

Så har vi eiere som rykker og river , sparker og slår hundene sine inne i ringen, eller rett utenfor. Det hører ingen steder hjemme! Flaut å se på, forkastelig å gjøre!

En utstillingsring er ikke et sted å trene hunden din, det bør du ha gjort FØR du melder på. En hund som forstyrrer andre med utfall og dårlig oppførsel er ikke ønsket i en utstillingsring, så tren hunden din på en positiv og ansvarlig måte i oppveksten, da blir hele opplevelsen ganske annerledes – for alle! En hund som biter eller opptrer truende/aggressivt skal diskes, og får du tre disk pga mentalitet, får du ikke stilt hunden mer. Sånn er utstillingsreglene.

Det er også en del oppdrettere som kanskje bør tenke gjennom hvilke kombinasjoner man lager, hvem man selger til – eller bli bedre på å hjelpe valpekjøpere med å trene hundene sine.

Det er et stort problem at rasen vår oppfattes som noe den ikke skal være!

Jeg velger å minne om rasestandarden:

Temperament:

«Vennlig og fredelig lynne, barnekjær, meget hengiven, oppmerksom, lærevillig og arbeidsglad. Selvsikker, nervefast og uforferdet. Den reagerer med stor oppmerksomhet overfor omverden, men er på samme tid avbalansert.»

Videre i standarden finnes en liste med oppramsede feil dommere skal hensynta når de dømmer, de tre første punktene under Diskvalifiserende feil er:

• Aggressiv eller for sky

• Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter

• Adferd: Engstelig, sky, feig, skuddredd, ondskapsfull, overdrevent mistenksom, nervøs. •

Det er svært få rasestandarder som så utførlig beskriver hvordan mentaliteten skal være på en rase, og det skal  jo  være Rottweilerens adelsmerket fremfor noe; en helt suveren mentalitet!

Klubben har skrevet til alle norske dommere autorisert for rasen, og de med elevstatus på rasen, og minnet dem om at de ikke gjør rasen noen tjeneste ved ikke å dømme etter standarden når det kommer til mentalitet. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger!

Vi har skrevet til ringsekretærene i Norge og bedt dem si fra til utenlandske dommere, hvordan raseklubben i Norge helst ser at dommere reagerer på dårlig oppførsel hos en hund. Vi kan ikke beordre en dommer til noe som helst, men vi minner om at slik er rasestandarden. Også her har vi kun fått positive tilbakemeldinger.

Vi har tatt kontakt med våre søsterklubber i de andre nordiske landene, både for å fortelle hva vi har valgt å gjøre i denne saken, og invitere til et samarbeid.

Vi har også en utfordring med å få NKK på banen i forhold til å få en oppdatert og korrekt liste over diskvalifiserte hunder – per i dag fungerer ikke dette som det skal, og det er uholdbart, både for oss og for andre arrangører av alt mellom himmel og jord innenfor hundesport.

Nå skriver jeg dette til alle dere, de vanlige hundeeierne. For skal vi få gjort noe er det full innsats over hele linja som skal til. Føler du deg hjelpeløs og trenger bistand til å trene din hund? Ta kontakt med andre som trener hund, få hjelp og støtte og lær deg hva du skal gjøre.

Fra klubben kommer vi til å invitere TG´er og avdelinger med i arbeidet – oppfordre de til å være en ressurs for de som trenger hjelp. Det samme kommer vi til å be om fra de instruktørene som leies inn til klubbens arrangementer.

Norsk Rottweilerklubb skal også ta tak selv, i løpet av høsten kommer vi til å lage temadag med passende instruktører og erfarne handlere – det er fritt fram å komme å få hjelp.

Vær en god rottweiler-eier, gjør noe morsomt sammen med hunden din i august!

Hilsen Ann

Lederen har ordet
Rull til toppen