Lederen har ordet

 

24.05.23

Jeg og det nye styret i Norsk Rottweilerklubb takker for tilliten. I skrivende stund har vi hatt de 2 første styremøtene og landet i fullt firsprang i forhold til arbeidsoppgaver som venter oss.

Det er veldig kjekt for meg å få lov til å si takk til de som gikk med på å sitte i Interimsstyret. Når det først ble et mistillitsforslag som gikk gjennom, er det en vanskelig jobb. Desto mer gledelig å se at forslagene deres til den ekstraordinære generalforsamlingen fikk stor oppslutning. Stor takk også til Wenche, Silje og Sveinung, henholdsvis NKK-rep på ordinær GF, møteleder på ekstraordinær og IT-fyren til ekstraordinær.

Det er også på sin plass å si takk for innsatsen til de menneskene som ble kastet på ordinær generalforsamling. De sa en gang ja til å sitte i verv for klubben når mange andre sa nei, og for det fortjener enhver sin takk.

Mistillit er en mulighet, et demokratisk virkemiddel medlemmene kan velge å bruke dersom tilstrekkelig mange ikke er enige i hele eller deler av et styres arbeid. Det er en sikkerhetsknapp, demokratisk installert og skal benyttes med omhu, men det er viktig at en slik mulighet finnes i ethvert demokratisk organ.

Det er viktig for meg at styrets arbeid er transparent og i henhold til klubbens og NKK´s lover og regler, at vi drifter dette på en demokratisk måte og at vi gjør vårt beste for å holde medlemmene oppdatert på hva vi gjør. Jeg ble forespurt fordi jeg både har hatt organisasjon som jobb i mange år og drevet i organisasjonslivet på fritiden – og målet mitt er å bygge organisasjon, for framtida og for Rottweilerrasen. Hvilket betyr at klubbens arbeid må være etterrettelig, vi må ha godt forankrede avgjørelser og vedtak, og et solid grep om økonomien. I tillegg er det et uttalt mål for meg å heve kompetansen, mest av alt når det gjelder det å drive en organisasjon, men også på andre områder. Jo mer enkeltindivider kan, jo mer kunnskap det finnes i en organisasjon, jo bedre er det.

Det skinner igjennom at jeg er opptatt av demokrati, og med det kommer alles rett til å uttale seg. Det er imidlertid slik at retten til å uttale seg går hånd i hånd med respekt for mot-debattanter. Vi skal oppføre oss som folk, vanlige høflighetsregler gjelder, samt normer for god oppførsel og vanlig oppdragelse.

Jeg tror jeg har styret med meg når jeg minner om dette; Ingen gjør alt rett, og svært lite er svart/hvitt, men med stor åpenhet kommer også korrigeringsmuligheter. Det er et demokratisk gode vi også skal være veldig glad for. Så før du plukker opp telefon eller tastatur i sinne eller irritasjon, husk at vi gjør dette vederlagsfritt og på vår fritid. Snakk gjerne ut din hjertens mening, eller enda bedre: kom med forslag til hvordan vi kan bli bedre. Glimrende ideer mottas med takk!

Den første store oppgaven blir nettopp å finne de smarte og de kunnskapsrike med de gode ideene, og få dem engasjert i Norsk Rottweilerklubb. Takk og lov for den digitale verdenen vi lever i – det gjør arbeidet langt enklere, og flere kan engasjere seg. Vi håper å finne de som vil bidra, lære mer og jobbe for raseklubben sammen med oss.

Vi har fått en imponerende arbeidsliste overlevert fra Interimsstyret, noe måtte prioriteres umiddelbart, og alt det andre tar vi så fort vi klarer. Det blir litt intens jobbing nå i starten, men det tåler vi!

Valgkomiteen har meldt at de allerede er i gang med sitt arbeid, hvilket er svært gledelig! Som jeg minnet om på Ekstraordinær GF, husk at valgkomiteen kun svarer til medlemmene ved Generalforsamlingen. Styret skal ikke blande seg inn i eller bestemme deres arbeid, men en god kommunikasjon er alltid lurt, særlig vesentlig blir det for valgkomiteen etter hvert å få vite hva slags kompetanse de kanskje bør se litt ekstra etter. Det er ikke lenge til neste GF – mars 2024 kommer fort. Det er bare å ønske Hege Strand og resten av valgkomiteen lykke til!

Etterhvert kommer vi til å invitere de forskjellige komiteer og utvalg på besøk inn i styremøtene digitalt, for å bli bedre kjent, finne ut hvor landet ligger og om det er noe hovedklubben kan bidra med.

Det første som går av stabelen er jubileumsutstillingene. Lykke til til alle som er påmeldt, håper det blir en fin helg for alle. Det neste er et sporstevne i juni som allerede har mange påmeldte. Vet du ikke hva utstilling eller bruksarbeid går i er du hjertelig velkommen som observatør/ tilskuer!

Med ønske om en god tidligsommer– håper alle gjør noe sammen med hunden sin som gir glede og utvikling!

Vær en god Rottweiler-eier!

Ann Wiseman Stavdal

Lederen har ordet
Rull til toppen